Opšti uslovi poslovanja

Član 1

Opšti uslovi poslovanja, regulišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za sklapanje Ugovora o prodaji ulaznica za sportske, muzičke i druge kulturne događaje (u daljem tekstu: Priredbe), između Ticketing d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu: Ticketing) i kupca ulaznica za priredbe (u daljem tekstu: Kupac).

Član 2

Ticketing obavlja uslugu vršenja prodaje ulaznica za pojedinačne priredbe u ime i za račun organizatora priredbe (u daljem tekstu: Organizator).

Član 3

Ulaznice za priredbe kupac može naručiti putem telefona, interneta ili lično. Narudžbina je fiksna i obavezujuća i ne može biti menjana niti stornirana. Obavezni elementi narudžbine su: ime, prezime, broj kontakt telefona, i e-mail adresa. Ticketing zadržava pravo da obavezne elemente narudžbine koriguje prema potrebama.

Član 4

Kupac garantuje za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog člana. Ukoliko Kupac navede netačne ili lažne podatke u narudžbini, Kupac snosi svu odgovornost za posledice koje zbog toga nastanu, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ticketing ne odgovara za štetu koju Kupac nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Ticketing ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Kupca koju na Internetu izvrši treće lice. Ticketing ne odgovara za štetu koja nastane za Kupca ili treće lice usled povrede obaveze Kupca na čuvanje tajnosti podataka o sadržini podataka iz svoje narudžbine.

Član 5

Narudžbina putem interneta postaje obavezujuća za Kupca momentom pritiska na dugme “Naruči”, a za Ticketing u momentu dodeljivanja transakcionog broja, koji se automatski prikazuje u poslednjem koraku postupka naručivanja. Ticketing potvrdu o izvršenoj narudžbini automatski šalje Kupcu putem e-maila. Ukoliko je e-mail adresa kupca netačna, i kao takva bude registrovana na Ticketing serveru, Ticketing ne garantuje za korektno obavljanje postupka naručivanja.

Član 6

Mesta sedenja za pojedinačne priredbe se dodeljuju po principu najboljih raspoloživih mesta u trenutku naručivanja, ukoliko preko interneta kupcu nije data mogućnost da direktno iz plana sedenja bira svoje mesto.

Član 7

Naručenu ulaznicu Kupac mora platiti i preuzeti u roku naznačenom na potvrdi o izvršenoj narudžbini, koja se prikazuje zajedno sa transakcionim brojem. Rok se računa od 00 časova prvog sledeceg dana posle datuma naručivanja. U slučaju da poslednji dan roka bude nedelja ili praznik, kao poslednji dan roka računa se prvi sledeći radni dan. Ukoliko kupac ulaznicu ne podigne u dogovorenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih obaveštenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja. Plaćanje je moguce izvršiti gotovinski putem ili čekom građana.

Član 8

U konačnu obračunsku vrednost transakcije za uplatu, osim vrednosti ulaznica, ulaze i troškovi usluge korišćenja Ticketing d.o.o. rezervacionog sistema, kao i eventualni troškovi usluga dostave ulaznica na željenu adresu, koji se obračunavaju u zavisnosti od izabranih opcija, a sve u skladu sa poslovnom i cenovnom politikom Ticketing d.o.o. Ukupna vrednost porudžbine je vrednost koju Kupac treba da plati i na koju Kupac nema dodatnih troškova, pod uslovom da se zahtevi iz porudžbine nisu menjali ili nije dolazilo do odustajanja od dostave na željenu adresu, pa ponavljanja zahteva za dostavu. Sve izmene i dopune inicijalne porudžbine smatraju se novom porudžbinom koje se tarifiraju u skladu sa cenovnom politikom Ticketing d.o.o.

Član 9

Kupljena ulaznica važi isključivo za 1(jednu) osobu, ukoliko prilikom naručivanja ulaznica, sama ulaznica nije definisana kao kolektivna ulaznica tj. ulaznica koja važi za veći broj osoba.
Ulaznica omogućava jedan ulazak na priredbu i napuštanjem mesta priredbe ulaznica prestaje da važi, ukoliko pri kupovini ulaznice ista nije definisana za veći broj ulazaka.
Falsifikovanje ulaznica je kažnjivo zakonom. U slučaju zloupotrebe ulaznice, ista će biti trajno oduzeta, a posetiocu neće biti dozvoljen ulaz na priredbu.
Ulaznica je ujedno i fiskalni račun.

Član 10

Kupljena ulaznica se ne može vratiti ili zameniti, osim u slučaju otkazivanja priredbe. Organizator donosi odluku o načinu i dinamici povraćaja novca od kupljene ulaznice na osnovu svojih internih pravila. Ticketing nema obavezu povraćaja novca u slučaju otkazivanja priredbe. Ticketing nema obavezu snošenja bilo kakvih troškova koji za Kupca mogu nastati zbog otkazivanja ili pomeranja datuma održavanja priredbe. Posebno, u slučaju otkazivanja priredbe. Refundacija novca se vrši na nominalnu vrednost ulaznica.
U slučaju bilo kakvih problema ili otkazivanja pripredbe, o uslovima povraćaja možete se informisati putem regularnih Ticketline kanala informisanja: putem telefona na broj +381 11 2030570, mejlom na adresu prodaja@ticketline.rs ili na veb stranici www.ticketline.rs

Član 11

Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet adresi Ticketing-a i smatra se da je Kupac momentom pritiska na dugme “Naruči” potvrdio da je upoznat sa ovim uslovima i da je saglasan sa njihovom primenom.

Član 12

Opšti uslovi poslovanja kao i njihove izmene i dopune stupaju na snagu momentom objavljivanja na internet adresi Ticketing-a. Ticketing zadržava pravo promene Opštih uslova poslovanja.

Član 13

Za sve sporove koji mogu nastati između Kupca i Ticketing-a ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

POSEBNI USLOVI POSLOVANJA

Član 1

Posebni uslovi poslovanja, predstavljaju dodatak opštim uslovima poslovanja i čine osnovu za sklapanje dodatka Ugovora o prodaji ulaznica za sportske, muzičke i druge kulturne događaje (u daljem tekstu: Priredbe), između Ticketing d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu: Ticketing) i kupca ulaznica za priredbe (u daljem tekstu: Kupac).

Član 2

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju. All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Član 3

U ime Ticketing d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ticketing d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Član 4

U slučaju kupovine putem online plaćanja, prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Ticketing d.o.o. se obavezuje da od Kupca neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Član 5

U slučaju otkazivanja priredbe i povraćaja novca, kupcu koji je, koristeći online plaćanje, prethodno ulaznice platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj sredstava će se vršiti isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Refundacija novca se vrši na nominalnu vrednost ulaznica.

SPECIJALNI USLOVI KUPOVINE SEZOSNKIH ULAZNICA KK PARTIZAN ZA SEZONU 2021/22

Član 1

Svi oni koji kupe sezonsku ulaznicu KK Partizan NIS za sezonu 2021/22 svojim kupovinom potvrđuju da:

- Poznaju Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima.
- Da svesno preuzimam rizik, da u slučaju neovlašćenog upada na teren ili sličnog težeg incidenta opisanog u Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima (tuča, izazivanje opšte opasnosti, napad na službeno lice, napad na učesnike sportskog događaja i sl.) mogu ostati uskraćeni za mogućnost ulaska u dvoranu uprkos posedovanju sezonske ulaznice.
- Da ću poštovati važeće mere prevencije za suzbijanje virusa Kovid 19
- Da svesno preuzimam rizik da u slučaju više sile neću biti u mogućnosti da prisustvujem nekoj utakmici uprkos posedovanju sezonske ulaznice.

Newsletter

Budite uvek u toku sa našim vestima i novostima. Ostavite vašu email adresu i prijavite se za naš newsletter.

Zapamti me Zaboravili ste šifru?

Niste registrovani? Registrujte se

Niste registrovani? Registrujte se

Želim da primam newsletter na email adresu!