Cene ulaznica:

          - ISTOK - 300 dinara

          - ZAPAD - 500 dinara


Ulaznice se mogu kupiti samo uz lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš), maksimum 4 ulaznice po osobi. Lica mlađa od 16 godina ne mogu kupiti ulaznice (izvod iz Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama).